Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Halállista szabályai..

 


V Az az ember, akinek nevét e füzetbe írják, meghal.
V Nincs hatása, ha az író nem ismeri a bejegyzendő személy arcát. Következésképp azonos nevű személyekre hatást elérni nem lehet.
V Ha a név bejegyzésétől emberi mértékegységben számított 40 másodpercen belül feltüntetik a halál okát, a halál aszerint következik be.
V A halál okának mellőzése esetén a bejegyzettekkel szívroham végez.
V A halál okának feltüntetése esetén további 6 perc 40 másodperc áll rendelkezésre a halál körülményeinek részletezésére.
V Attól a pillanattól fogva, hogy a füzet az emberek világába kerül, oda is tartózik.
V Birtokosa látja és hallja a halálistent, aki a füzet eredeti tulajdonosa volt.
V Az az emberi lény, aki valaha a füzetet használta, sem a mennyországba, sem a pokolra nem kerülhet.
V Ha a halál okaként szívroham kerül bejegyzésre, utána 40 másodpercen belül meg lehet adni a halál pontos időpontját. Ez az időpont akár 40 másodperccel a név bejegyzése után is életbe léphet.
V Aki megérinti a halállistát, látni és hallani fogja azt a halálistent, akitől a lista származik, még akkor is, ha az illető ember nem a lista aktuális birtokosa.
V A halállista birtokosának sorsa elválaszthatatlan a füzet eredeti tulajdonosának, a halálistennek a sorsától, amíg meg nem halnak.
V Az a halálisten, akinek a listáját egy ember felhasználta, 39 napon belül megjelenik a lista új birtokosa előtt.
V A halállista eredeti birtokosának tekinthető halálisten alapvetően tartózkodik minden olyan cselekedettől, amely segíti vagy gátolja a lista felhasználásával előidézett halálesetek bekövetkezését.
V A halálisten nem köteles magyarázattal szolgálni a halállistára vagy annak új birtokosára vonatkozó szabályokkal kapcsolatban.
V A halálisten meghosszabbíthatja az életét, ha emberek nevét jegyzi a listába, az emberekre ez nem igaz.
V A halállista birtokosa a listával megrövidítheti saját életét.
V A halállista bortokosa hátralévő életének feléért megkaphatja a halálisten szemét, amellyel bármelyik ember nevét és hátralévő élete hosszát megismerheti, akire rápillant.
V A halálisteneket megölni sem lövéssel, sem késszúrással nem lehet. Ugyanakkor léteznek módozatok, melyekkel elpusztíthatók, bár ezekkel a legtöbbjük nincsen tisztában.
V A halál körülményei nem jönnek létre, ha azok az áldozat számára fizikailag nem kivitelezhetőek avagy kivitelezésük nem vall az áldozat természetére.
V Még a halálistenek sem tudják pontosan, milyen tág keretek között adhatóak meg a halál körülményei. Ezt a lista birtokosának kell kitapasztalnia.
V A halállistából kitépett lapra vagy annak darabkájára ugyanúgy érvényesek a listára jellemző szabályok.
V Az írás eszköze bármi lehet, ami olvasható nyomot hagy a halállistában. Így lehet kozmetikai cikk vagy akár vér is.
V Még a lista eredeti birtokosa, a halálisten sem tud mindent a saját halállistájáról.
V A bejegyzés akkor is érvényes, ha előbb a halál oka és körülményei kerülnek részletezésre, és a név csupán később kerül ezek elé. A név utólagos bejegyzésére emberi számítás szerint 19 nap áll rendelkezésre.
V Ha a bejegyző nem a lista birtokosa, de ismeri a célpont arcát és nevét, a lista használatával ugyanazt a hatást éri el, mintha a lista birtokosa volna.
V A halállista nincs hatással 780 napnál fiatalabb személyekre.
V Ha az áldozat nevét négyszer hibásan írják le, a halállistának többé nincsen hatalma felette.
V Az „öngyilkosság” érvényes halálnem. Minden ember képes öngyilkosságra, így nem tekinthető olyan cselekedetnek, amire az áldozat nem gondolhat.
V Legyen az áldozat halála öngyilkosság vagy baleset, közvetlenül nem idézheti elő kívülállók halálát. Ha ennek veszélye mégis fennáll, az áldozat egyszerűen szívrohamot kap és senki más nem sérül meg.

V Miután az áldozat neve, a halál ideje és körülményei a listába kerültek, 6 perc 40 másodpercen belül akárhányszor meg lehet változtatni a halál körülményeit. A változtatás természetesen csak a halál beállta előtt lehetséges.
V A 6 perc 40 másodpercen belül esedékes változtatás csak akkor lép érvénybe, ha a javítandó részt kettős vonallal áthúzzák előtte.
V A halál idején és körülményein a fentiek szerint lehet változtatni, ám az áldozat nevének bejegyzése után annak halálát elkerülni már nem lehet.
V Ha a halállista elveszik vagy ellopják, a tulajdonosa elveszti a tulajdoni jogát felette, amennyiben 490 napon belül vissza nem szerzi.
 V Amennyiben a tulajdonos alkut kötött a halálistenek látásáért, az emlékeivel együtt ezt a képességét is eltűnik, ha elveszti a halállista tulajdonjogát.Az alkuban felajánlott életének felét azonban nem kapja vissza.
V A halálista másnak is kölcsönadható. Attól még az eredeti birtokos marad a tulajdonosa. A kölcsönadott halállistát kölcsönadni szintén megengedett.
V A halálisten nem követi azt a személyt. akinek a halállistát kölcsönadták, csak a lista birtokosát. Aki a halállistát kölcsönbe kapja, a halálisten látásáért alkut nem köthet.
V Ha a halállistát a birtokosa kölcsönadja valakinek, a birtoklási jog a birtokos halála esetén arra száll, akinél a lista maradt.
V Ha a halállistát ellopják, és a tolvaj megöli vele a lista birtokosát, a birtoklási jog automatikusan a tolvajra száll.
V Ha két vagy annál több halállistába írják ugyanazon személy nevét, a bejegyzett körülményektől függetlenül a legelső bejegyzés tartalma valósul meg.
 
 
V Ha két vagy annál több halállistába 0,06 másodperces időkülönbséggel írják be ugyanazon személy nevét, az egyidejűség miatt a bejegyzések érvényüket vesztik és a bejegyzett személy nem hal meg.

V Aki a halálistenek látásával bír, az emberi átlaghoz képest 3,6-szor jobban lát, függetlenül attól, korábban milyen volt a szeme.
V Az az ember, aki elveszíti a halállistája tulajdonjogát, egyúttal a halállista használatával kapcsolatos összes emlékét is elveszíti. Ez nem azt jelenti, hogy a tulajdonjog megszerzése illetve elvesztése közötti összes emléke törlődik, minden tettére változatlanul emlékezni fog, csupán a halállistával kapcsolatos részleteket felejti el.
 
V Ha a két halállista tulajdonjogával biró ember lemond az egyik listája tulajdonjogáról, a lista halálistenét a továbbiakban nem láthatja vagy hallhajta. A szóban forgó halálisten elhagyja, de amíg a halandó legalább egy lista birtokosa, az összes halállistához fűződő emléke megmarad.

V A halálistennél legalább egy halállistának lennie kell. Azt az egy listát embernek átadni nem lehet, és halandó nem is írhat bele.
V A halálistenek kicserélhetik a halállistáikat vagy írhatnak egymás listáiba.
V Az a halálsiten, aki egy általa kedvelt halandó életének megmentése érdekében megöl valakit, a kedvelt halandó életét ugyan meghosszabbítja, de ő maga meghal.
V Az elpusztult halálistenek eltűnnek, de a halállistájuk megmarad. A lista azé a halálistené lesz, aki először érinti meg azt, noha az ellendőség úgy diktálja, hogy a Halálistenek Királyához kerüljön vissza.
V Halandó emberek csak akkor érzékelik mások halálisteneinek hangját vagy látványát, ha megérintik a másik fél halállistáját. Ez azokra is vonatkozik, akiknél szintén van halállista..
V Aki a halálisten látásával bír, látja az emberek nevét és az életük hosszát. A halállista birtokosa többé nem áldozat, hiszen ő foszt meg másokat az életüktől. Ezért elég, ha az áldozatok életének hosszát ismeri, így azokét nem látja, akiknél szintén halállista van - önmagát is beleértve.
V A halálisteneknek tilos elárulniuk az emberek nevét és élethosszát, amit a halálistenek szemével látnak. Ez a szabály az emberek világában előidézhető zavarok elkerülése végett született.
V Az emberek világába került halállista használatának feltétele egy elő halálisten, aki gondoskodik róla, hogy egy halandó az emberek világából használatba is vegye azt.
V Noha valószínűtlen, hogy meghaljon az a halálisten, aki egy ember mellé szegődött, amennyiben ez mégis megtörténik, az emberek világába általa átjuttatott halállista nem veszíti el a tulajdonságait.
V Ahhoz, hogy a halálistenek látásával rendelkező ember megtudja egy halandó nevét és élete hosszát, az adott személy arcának legalább felét látnia kell. Függőlegesen nézve a feje tetejétől az orrig kivehetőnek kell lennie. Ha csak a szemét látja, sem a név, sem az élet hossza nem jeleník meg. Ha az arc egy része (pl. szem, orr, száj) takarásban van, de közben maga az arc jól kivehető, a név és az élethossz láthatóvá válik. Még nem ismert, pontosan mekkora takarásnál tűnik el a név és az élet hossza.
V Amennyiben a fent említett feltételek teljesülnek, bármilyen régi fotón vagy felvételen láthatóvá válik az adott személy neve és élete hossza. Esetenként azonban, a fotók vagy felvételek méretétől illetve élességétől függően ezek rejtve maradhatnak. Portrékon, legyenek bármilyen élethűek is, mindez nem látható.
 
 

 


Archívum

Naptár
<< Október / 2018 >>


Statisztika

Online: 2
Összes: 18650
Hónap: 338
Nap: 6